Космајско намесништво

КОСМАЈСКО НАМЕСНИШТВО

ВЕРОУЧИТЕЉ/КАТИХЕТА  
ШКОЛА  
МЕСТО  
О с н о в н е    ш к о л е

Image

Г-дин  Горан Аврамовић

“Цана Марјановић” Раља
“Цана Марјановић”, Раља  Парцани
“Цана Марјановић”, Раља Поповић Друмине
“Цана Марјановић”, Раља Стојник
“Цана Марјановић”, Раља Бабе

Г-дин Стефан Булатовић,боловање

Г-дин Драган Катић, замена

“Кнез Сима Марковић”, Барајево Бељина
“Јанко Катић” Рогача
“Јанко Катић”, Рогача Сибница
“Јанко Катић”, Рогача Слатина
“Јанко Катић”, Рогача Дучина
“Јанко Катић”, Рогача Дрлупа

Г-дин Бојан Миленовић

“Милорад Мића Марковић” Мала Иванча
“Милорад Мића Марковић”, Мала Иванча Поповић Центар
“Јелица Миловановић”,Сопот Ђуринци
“Јелица Миловановић”,Сопот Неменикуће Центар
“Јелица Миловановић”,Сопот Неменикуће Бакчине
“Јелица Миловановић”,Сопот Неменикуће Тресије

Image

Свештeник Игор Обрадовић

“Кнез Сима Марковић”, Барајево Губеревац
“Кнез Сима Марковић”, Барајево Лисовић 1
“Кнез Сима Марковић”, Барајево Лисовић 2

Ђакон Зоран Станковић

“Кнез Сима Марковић”, Барајево Рожанци
“Кнез Сима Марковић”, Барајево Манић

Image

Г-ђа Јелена  Четник

“Јелица Миловановић” Сопот
С р е д њ е     ш к о л е

Г-дин Бојан Миленовић

Машинска школа “Космај” Сопот

Image

Г-дин Ненад Катић

Економско-трговинска школа Сопот