СРПСКО ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО И СЛИКАРСТВО

СРПСКО ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО И СЛИКАРСТВО НОВИЈЕГ ДОБА

 СРПСКО ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО И СЛИКАРСТВО НОВИЈЕГ ДОБА

писац: Миодраг Јовановић

Београд-Крагујевац, 1987.

издавачи:

- "Каленић"-Издавачка установа Епархије шумадијске-Крагујевац

- Друштво историчара уметности Србије-Београд

формат: 17х23 см, 254 стр, илустровано, колор, ц/б, брош