ПЛАТОН ЈОВАНОВИЋ-ЕПИСКОП БАЊАЛУЧКИ

ПЛАТОН ЈОВАНОВИЋ-ЕПИСКОП БАЊАЛУЧКИ

писац: Љубомир Дурковић-Јакшић

Крагујевац, 1986.

издавач: "Каленић"-Издавачка установа Епархије шумадијске-Крагујевац

фототипско издање

формат: 15,5х23 см, 160 стр, илустровано, ц/б, брош