ПРЕДАВАЊЕ У ДУХОВНОМ ЦЕНТРУ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРЕДАВАЊЕ У ДУХОВНОМ ЦЕНТРУ У КРАГУЈЕВЦУ У четвртак 28. фебруара у Духовном центру Саборне цркве у Крагујевцу одржано је предавање на тему Књаз Милош Обреновић. Гост предавач био је проф. др Радош Љушић.

Наглашавајући разлог због кога је изабрана ова тема проф. Љушић је рекао: "Један од главних разлога за то моје опредељење је управо оно што је кнез Милош учинио за Крагујевац, с једне стране, а с друге стране зато што је он по мом дубоком уверењу наш највећи владар XIX и XX века."

У даљем излагању предавач је објаснио родослов кнеза Милоша, његову улогу у Првом и Другом српском устанку, јединственост његовог државничког карактера и најзначајније детаље из његове владавине.

Након добро осмишљеног и успешно изложеног предавања, развила се жива дискузија у којој су нарочито истакнути неки занимљиви детаљи из живота кнеза Милоша.

Значајно је нагласити да је др Радош Љушић историчар и професор универзитета. Рођен је 22. новембра 1949. године у Истоку ( Косово и Метохија ). Основну школу и гимназију завршио је у месту рођења, а студије историје на Филозофском факултету у Београду (1974).

За дипломски рад Србија у револуцији 1848. године добио је Октобарску награду града Београда за стручне радове студената. Од 1975. године ради на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду.

Магистрирао је 1978. године темом Намесништво прве владе кнеза Михаила (1839–1840). Докторску дисертацију Кнежевина Србија (1830–1839) одбранио је 1984. године. Изабран је у звање доцента 1985, ванредног професора 1990, а редовног 1996. године. Професор је на Катедри за Националну историју у новом веку.

Од 2004. године ради као директор Завода за уџбенике и наставна средства.
Био је председник Друштва историчара Србије, био је, и сада је члан редакција неколико историјских часописа (Историјски гласник, Историјски часопис, Viminacium, Гласник међуопштинског историјског архива Ваљева), затим Одбора за проучавање Српске револуције и Одбора за 19. век САНУ и уредник је библиотеке "Српски мемоари" у СКЗ.

Радош Љушић бави се историјом српског народа у 19. и 20. веку. Његова библиографија броји преко четири стотине библиографских јединица, од тога 26 посебних издања.

Кнез Милош Обреновић - предавач проф др Радош Љушић

Зоран Врбашки, јерej